Home Producten Referenties Contact
e-Syntax®

Het concept
e-Syntax heeft de meest actuele (wetenschappelijke) kennis verzameld uit de domeinen 'Health' en 'Workability'. Deze kennis is vervolgens gebruikt om een multidimensioneel model te ontwerpen, maar ook om regels en procedures vast te stellen om vraagstukken op te lossen. Deze regels & procedures hebben betrekking op metingen, analyses van gegevens en het formuleren van een antwoord. Deze denkprocessen hebben geleid tot de ontwikkeling van een expertsysteem.
e-Syntax heeft statistische algoritmen (syntaxen) ontwikkeld die het mogelijk maken om de gegevens geautomatiseerd te analyseren en een rapport te genereren met daarin de conclusies en adviezen. Onze e-Health producten bieden de mogelijkheid deskundigen in de dagelijkse praktijk te ondersteunen middels snelle, complexe, wetenschappelijk onderbouwde analyses in alle dimensies van 'Health & Workability'.
De deelnemer vult vragen in via internet en u kunt vrijwel onmiddellijk de uitslag digitaal ontvangen. De ICT-configuratie van e-Syntax beschikt, naast een hoge mate van veiligheid, over een grote flexibiliteit waardoor een op maat toegesneden product kan worden geleverd alsmede meerdere metingen in de tijd. Dit wordt een meettraject genoemd >> lees verder.


< top Disclaimer