Home Producten Referenties Contact
DoelgroepenDoelgroepen
De producten en diensten van e-Syntax zijn voor diverse doelgroepen inzetbaar binnen het domein van 'Health & Workability'. De rapportages zijn bedoeld voor deskundigen in de gezondheidszorg, de re-integratiemarkt, werving & selectie, uitzendbranche en bedrijfsleven.
We onderscheiden de volgende doelgroepen:
1. Voor werkende mensen richt e-Syntax zich op preventie van werkverzuim, en bij werkuitval op interventieadviezen ter bespoediging van werkhervatting én ter voorkoming van het ontwikkelen van chroniciteit van klachten.
2. Voor werkzoekenden, WAO’ers en mensen in de bijstand worden naast de beoordeling van de gezondheid en gezondheidsrisico’s tevens een herplaatsbaarheidsprofiel en eventueel een interventieprofiel opgemaakt.
3. Voor werving & selectie bureaus biedt e-Syntax een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidsanalyse en/of een competentieprofiel aan. Ook is het mogelijk de doelen voor de toekomst en de werkinteresse in kaart te brengen van de kandidaat.
4. Daar waar het aspect van arbeid niet aan de orde is (bijvoorbeeld in het onderwijs, de kinder-, jeugd- of ouderenzorg) wordt een multidimensionele analyse over de (probleem) situatie verricht.
5. Door middel van herhaalde metingen kan het effect van een (reïntegratie)-interventie in kaart worden gebracht. Op deze wijze wordt informatie verkregen omtrent de doelmatigheid en effectiviteit van verrichte interventies. Dit wordt een meettraject genoemd.


< top Disclaimer