Home Producten Referenties Contact
e-Syntax®Welkom op de website van e-Syntax 
e-Syntax is een organisatie die zich richt op het geautomatiseerd, gestandaardiseerd en objectief meten van gezondheids- en werkgerelateerde vraagstukken alsmede het op grond hiervan uitbrengen van adviezen. e-Syntax biedt hiervoor producten aan in het domein van e-Health.
Meer specifiek stelt e-Syntax zich tot doel om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te komen tot een objectieve multidimensionele beoordeling van de gezondheid en gezondheidsrisico’s of tot ondersteuning in persoonsgebonden of organisatiegebonden vraagstukken.
Voor het analyseren van arbeids-, gezondheids- en reïntegratievraagstukken beschikt e-Syntax over diverse producten en een steeds groeiende database. Deze vraagstukken kunnen van lokale, regionale, nationale en internationale aard zijn.
Tenslotte kunt u e-Syntax consulteren voor ICT-vraagstukken die de basis vormen voor onderzoek naar gezondheid, arbeid en reïntegratie. Al diverse klanten gingen u voor.


< top Disclaimer