Home Producten Referenties Contact
Scientific measurements

Wetenschap als basis
Onderbouwing
e-Syntax is een organisatie die zich richt op het meten van gezondheid- en werkgerelateerde vraagstukken alsmede het op grond hiervan uitbrengen van adviezen. Het meten gebeurt op wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Door op onderstaande link te klikken is het mogelijk het meest actuele document met de wetenschappelijke onderbouwing te downloaden. In dit document wordt beschreven hoe de producten, analyses, gegeven informatie en adviezen van e-Syntax zijn onderbouwd. Als onderdeel van de bedrijfsvisie hebben de producten een dynamisch karakter: telkens zal nieuwe beschikbare kennis worden geïmplementeerd. Om die reden kent dit document een updatedatum.

>> Wetenschappelijke onderbouwing

< top Disclaimer