Home Producten Referenties Contact
e-Syntax®Introductie
e-Syntax is een organisatie die zich richt op het geautomatiseerd, gestandaardiseerd en objectief meten van gezondheids- en werkgerelateerde vraagstukken alsmede het op grond hiervan uitbrengen van adviezen. e-Syntax biedt hiervoor producten aan in het domein van e-Health.
Meer specifiek stelt e-Syntax zich tot doel om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te komen tot een objectieve multidimensionele beoordeling van de gezondheid en gezondheidsrisico’s of tot ondersteuning in persoonsgebonden of organisatiegebonden vraagstukken.
Voor het analyseren van arbeids-, gezondheids- en reïntegratievraagstukken beschikt e-Syntax over een steeds groeiende database. Deze vraagstukken kunnen van lokale, regionale, nationale en internationale aard zijn.
Tonslotte kunt u e-Syntax consulteren voor ICT-vraagstukken die de basis vormen voor onderzoek naar gezondheid, arbeid en reïntegratie.

< top Disclaimer