Home Producten Referenties Contact
Markt & TechnologieBedrijfsvisie
In het huidige arbeids- en zorgstelsel als ook bij reïntegratie wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van wetenschappelijke know-how wanneer het gaat om meten van gezondheid, gezondheidsrisico's, kansen op werkhervatting en de implementatie van recente wetenschappelijke kennis met betrekking tot interventieadviezen. e-Syntax wil als innovatief bedrijf een brug slaan tussen de wetenschap en de praktijk en middels een stabiele, veilige en snelle ICT-configuratie deze kennis aanbieden middels e-Health producten en diensten.
In Nederland wordt het internetmedium voor analyses (metingen) op het gebied van ‘Health & Workability' beperkt gebruikt (RVZ 2002). De eerste aanbieders van e-Health producten via internet blijken vooral unidimensioneel gericht te zijn; Het betreft hier psychosociale of fysieke analyses en zelden een combinatie van beiden. Veelal wordt voorbij gegaan aan het meten van aspecten als simulatie, psychiatrische problematiek en de testattitude. Uit onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002) blijkt dat de inhoud van gegeven interventies vaak slecht worden beschreven, niet (voldoende) wetenschappelijk zijn onderbouwd en/of zeer algemeen van aard zijn (niet op maat).
Naast het vorenstaande mag zeker niet voorbij worden gegaan aan de betrokkene, de patiënt of liever gezegd de cliënt. Ook hij of zij heeft recht op een objectieve en gestandaardiseerde beoordeling van de situatie. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een beoordeling voor de WAO, een herkeuringsprocedure voor de WAO, onderzoek om te komen tot een herplaatsingsplan tijdens een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO), periodieke inventarisatie van het aspect ‘Welzijn' binnen een bedrijf of instelling, het onderbouwen van zorgtrajecten of het meten van de effectiviteit van een interventie, ‘meten is weten, als men weet wat men wil meten!'

Tot slot zijn veel voorkomende problemen op het gebied van ‘Health & Workability' de snelheid, de validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnostiek. Kwalitatief hoogwaardige en flexibele meetinstrumenten hebben derhalve niet alleen een innovatief karakter, ook dragen zij bij aan het aanpakken van de hiervoor genoemde sociaal-maatschappelijke en politieke problemen. e-Syntax speelt volledig in op de hiervoor genoemde problematiek.

< top Disclaimer